DET KONGELIGE NORDISKE OLDSKRIFTSELSKAB

 

afholder

 

S O M M E R M Ø D E

 

Lørdag den 25. august 2018

 

ArkitekTur fra Prinsens Palais til Frederiksstaden

 med museumsinspektør, dr. phil. Ulla Kjær

 

Program:

 

Kl. 09.00  Deltagerne mødes ved Nationalmuseets indgang i Frederiksholms Kanal 12.

Kl. 09.05  Museumsinspektør Ulla Kjær fører deltagerne ad 1700-tallets officielle adgangsvej til repræsentationslokalerne med den fornemme riddersal i Prinsens Palais.

Kl. 09.45  Afgang fra Nationalmuseet og videre forbi Holsteins/Lützows Palæ i Stormgade, hvor vi håber at kunne besigtige det flotte trapperum. Videre går det forbi Barchmanns Palæ ved Frederiksholms Kanal og Det Württembergske Palæ i Slotsholmsgade. - Så passerer vi forbi Erichsens Palæ på Kongens Nytorv og Det Thottske Palæ (besøg måtte fravælges pga. den franske ambassades tidkrævende sikkerhedskontrol). 

Kl. 11.00  Ankomst til Charlottenborg, hvor museumsinspektør Ulla Kjær tager os ind i gården og forhåbningsvis videre ind i den fine Kuppelsal.

Kl. 12.00  Frokost i Skuespilhusets Café Ofelia (Smørrebrød, øl/vand, kaffe).

Kl. 13.30  Forbi Lindencrones Palæ, Odd-Fellow-palæet, Gyldenløves Lille Palæ, Bernstorffs og Dehns Palæer til Medicinsk Museion, hvor vi besigtiger det anatomiske teater.

Kl. 14.30  Afgang fra Medicinsk Museion mod Amalienborg, hvor vi besøger Moltkes Palæ og muligvis også Dronningens Håndbibliotek.

Kl. 16.00  Mødet afsluttes.

 

Pris for deltagelse:    Kr.  450,00

 

Skriftlig tilmelding må være Selskabet i hænde allersenest den 15. august 2018!

OBS: Begrænset antal pladser. - Ret til ændringer forbeholdes!

TILBAGEMELDING KUN VED OVERTEGNING!


 

***  O B S :  IKKE FLERE TILMELDINGER, DA ALLE PLADSER ER TAGET  ***

 

 

Postadresse: Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, Frederiksholms Kanal 12,

     1220 København K  -  E-mail: jytte.hoestmark@natmus.dk

 

----------------------------------------------- (Klip her) ------------------------------------------------

 

Undertegnede ønsker at deltage i sommermødet til Frederiksstaden med _____ personer.

 

Beløbet, kr. __________, er indbetalt på DB-giro:  Reg. 9570  Kto.nr. 3 27 70 03 

 

Navn _______________________________   Adresse ________________________________________

 

Tlf.nr./E-mail _________________________________________________________________________

 

----------------------------------------------- (Klip her) ------------------------------------------------

 

 

 

 

DET KONGELIGE NORDISKE OLDSKRIFTSELSKAB

 

PROGRAM FOR SELSKABETS MÅNEDSMØDER I EFTERÅRET 2018 OG FORÅRET 2019

 

Nationalmuseets Hovedindgang, Ny Vestergade 10

 

Alle møder begynder kl. 19.00. Dørene åbnes kl. 18.30

 

ooOoo 

13. november 2018

11. december 2018

 

15. januar 2019

12. februar 2019

12. marts 2019

9. april 2019 (Hovedmøde)

 

Sommermødet afholdes ultimo august som byvandring i Frederiksstaden.

Dato og program udsendes juni/juli.

 

 

ooOoo

 

OBS: Medlemmer, der ikke allerede får tilsendt program o.a. pr. e-mail,
 kan meddele e-mailadresse via adresse-ændringsfeltet
 på Selskabets hjemmeside: www.oldskriftselskabet.dk