ooOoo

MØDEDATOER FOR 2017/2018:

ooOoo

DET KONGELIGE NORDISKE OLDSKRIFTSELSKAB

 

ooOoo

 

 

SELSKABETS MÅNEDSMØDER EFTERÅRET 2017 OG FORÅRET 2018
 

!!! OBS: NYE TIDER !!!

Fremover begynder alle møder kl. 19.00.

Dørene åbnes kl. 18.30.

 

 

ooOoo

 

Tirsdag den 14. november 2017

 

Museumsinspektør, ph.d. Thomas Bertelsen, Nationalmuseets enhed for Middelalder, Renæssance og Numismatik:

Fra træ til sten: Danmarks tidligste stenkirker. 

 

Museumsinspektør, ph.d. Jakob Seerup, Nationalmuseets enhed for Krig og Besættelse:

Skal historien virkelig altid skrives om, og er skibsvrag altid gådefulde? - Om ”oversalg” af arkæologiske fund og mulige konsekvenser.

 

Tirsdag den 12. december 2017

 

Museumsinspektør, cand.mag. Per Kristian Madsen og museumsinspektør, cand.mag. Niels Bonde, Nationalmuseet:

Dendrokronologiske undersøgelser af kirketagværker og dermed om kirkernes datering.

 

Museumsinspektør, dr.h.c. Finn Ole Sonne Nielsen, Bornholms Museum:

Guldhullet ved Smørenge på Bornholm. Et hedensk tempelsted?

 

Tirsdag den 9. januar 2018

 

Museumsinspektør, mag.art. Lotte Reedtz Sparrevohn, Kroppedal Museum:

Stenalderfolk på krigsstien i Høje Tåstrup? – om mellemneolitiske palisadeanlæg og grubekeramiske pilespidser ved Helgeshøj.

 

Forskare, John Ljungkvist, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala Universitet:

En upphöjd sal med magnifik död i Gamla Uppsala- utomordentliga fynd på sveakungarnas centralplats.

 

 

 

Tirsdag den 13. februar 2018

Tirsdag den 13. marts 2018

Tirsdag den 10. april 2018 (Hovedmøde)

 

 

Program for møder i 2018 udsendes primo februar 2018.

 

ooOOoo

 
 

OBS: Medlemmer, der ikke allerede får tilsendt program o.a. pr. e-mail,

 kan meddele e-mail-adresse via adresse-ændringsfeltet på
 Selskabets hjemmeside: www.oldskriftselskabet.dk