Medlemsskab

Alle kan blive medlem af Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab. Årskontingentet er p.t. 330 kr. for enkeltpersoner og 385 kr. for ægtepar, og for dette får man tilsendt årsskriftet, Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, samt adgang til selskabets møder. Møderne afholdes på Nationalmuseet, normalt én gang i hver af månederne fra november til april og omfatter som regel to foredrag om arkæologiske, historiske og numismatiske emner. Hertil kommer en sommerudflugt til steder af arkæologisk eller historisk interesse.

Medlemsskabet giver ret til at købe Selskabets og Jysk Arkæologisk Selskabs publikationer med ca. 30% rabat. Rabatordningen gælder ikke medlemstilbud.

Undertegnede ønsker at blive medlem af Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab:

Navn
Adresse
Postnummer By  
E-mail
Notat