Selskabets historie

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab er et af Europas ældste, endnu fungerende, antikvariske selskaber. Selskabet blev grundlagt i 1825 under navnet Det Nordiske Oldskriftselskab af en kreds af mennesker med interesse for Nordens fortid – i særdeleshed dengang de islandske sagaer, kaldet oldskrifter.

Det røbes også af Selskabets navn og logo. Det forestiller den nordiske skæbnegudinde Urd, som sidder med en bog. Logoet er tegnet af maleren Johann Ludwig Lund (1777-1867) i 1825, og heri indgik også Selskabets navn, Det Nordiske Oldskriftselskab, der var skrevet med islandske runer.

Blandt stifterne var den kendte sprogforsker Rasmus Rask og filolog og oldforsker C. C. Rafn, der blev Selskabets første sekretær og som sådan sikrede Oldskriftselskabet en position som et af datidens store og vigtige lærde selskaber. Alle, der spillede en rolle i den lærde og politiske verden i Europa, Asien og Amerika, blev optaget som medlem i Selskabet, og af deres kontingentindbetalinger opbyggede Rafn en stadig voksende formue, som blev brugt til udgivelse af især islandske sagaer og skriftlige kilder til Nordens, Ruslands og Amerikas historie i vikingetiden og senere. Samtidig udgav man en række tidsskrifter, der belyste såvel arkæologiske som historiske emner.

Ud over at sikre den økonomisk vigtige medlemstilgang var en af Rafns store fortjenester at sikre Selskabet en præsident: kong Frederik VI, der i 1828 tillod Selskabet at kalde sig kongeligt. Siden da har den til enhver tid siddende regent været præsident for Selskabet.

Allerede Rafn fik gradvist Selskabets virke drejet i retning af arkæologien, og det er denne disciplin, der i dag, sammen med numismatik og runologi, præger selskabets virksomhed.

Litteratur om Oldskriftselskabets historie:

Jensen, Inger og Jørgen Steen Jensen (1988): Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskabs breve 1825-1864. Dansk kulturformidling på verdensplan. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1987, s. 211-273.

Steen Jensen, Jørgen (1977): Det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskabs stiftelse 1825. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1975, s. 5-19.

Thrane, Henrik (2001): Oldskriftselskabet og dansk arkæologi ved indgangen til det nye århundrede. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1999, s. 265-274.

Wiell, Stine (2001): Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab. Rids af Selskabets historie. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2000, s. 91-136.

Worsaae, J.J.A. (1875): Tale ved det kgl. nordiske Oldskriftselskabs halvtredsindstyveaarige Stiftelsesfest under Hans Majestæt Kongens Forsæde paa Amalienborg, den 28de Januar 1875. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1875, s. I-XXXVI.

Ørsnes, Mogens (1967): Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1866-1966. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1966, s. 131-134.